Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
14. januar kl. 10:06

Informasjon om Koronaviruset

Les meir... clear

Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kommunale planar og andre saker som er lagt ut til offentleg ettersyn.

Dette kan vere offentleg ettersyn med heimel i plan- og bygningslova eller fordi kommunen ønskjer å få innspel eller merknader til ei sak.
Dersom du ynskjer å kome med innspel kan du gjere dette på vårt elektroniske høyringsskjema.

I oversikta under finn du aktuelle kunngjeringar og planar som ligg ute til offentleg ettersyn.
Illustrasjonsbilete https://pub.framsikt.net/plan/luster/plan-planprog/content/images/homeBanner/home/image.jpg

Kommuneplanen – samfunnsdelen 2021-2033

Formannskapet i Luster kommune vedtok i sak F-sak 126/20 å varsle oppstart av arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel saman med utlegging av planprogram for samfunnsdelen til høyring og offentleg ettersyn. Vedtaket er gjort med heimel i plan og bygningsloven § 11-13, jf også § 4-1. Frist for innspel er 4. februar 2021.

Fonndøla ortofoto

Detaljreguleringsplan Fonndøla-Hausamoen

Varsel om oppstart av planarbeid med høyring av planprogram

Luster kommune varslar med dette oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan Fonndøla-Hausamoen. Frist for innspel 11.01.2021.