Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. april 2021 kl. 08:54

Koronaviruset / Corona disease - information

Her finn du informasjon om smittesituasjonen i kommunen og anna informasjon knytt til koronaviruset.

Les meir...
14. april:

Kompensasjonsordning til verksemder i Luster kommune i samband med pandemien

Søknadsfrist 5. mai 2021. Les meir...
A A A

Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kommunale planar og andre saker som er lagt ut til offentleg ettersyn.

Dette kan vere offentleg ettersyn med heimel i plan- og bygningslova eller fordi kommunen ønskjer å få innspel eller merknader til ei sak.
Dersom du ynskjer å kome med innspel kan du gjere dette på vårt elektroniske høyringsskjema.

I oversikta under finn du aktuelle kunngjeringar og planar som ligg ute til offentleg ettersyn.

Kommunedelplan naturmangfald 2022-2030

Luster kommune skal utarbeide kommunedelplan for naturmangfald.   Det er utarbeida eit framlegg til planprogram som vert lagt ut på høyring. Høyringsfrist 30.05.21.

montasje-4

Lokal høyring av namnesak

I samband med adressering har Luster kommune teke opp namnesak for nokre namn i kommunen. Samstundes nyttar Kartverket høve til å reisa namnesak for nokre fleire namn. Frist for innspel 28.03.21.

Vegnamn
1