Det er framleis krav om innbetalt medlemskontingent på minst kr 200.Tilsvarande krav til familiekontingent er kr 600.

Hugs at alle faste tilskotsordningar har søknadsfrist 1. mars. Tilskot til spesielle tiltak kan søkast på heile året.

Reglement for tilskot til kulturføremål 2023-26