Etternamn Fornamn Arbeidsstad Stilling Telefon E-post
Bøen Anita ATS Teamleiar vaskeri 57685735 90152231
Fransen Paulus ATS Arbeidsterapeut 57685737
Midtun Anita ATS Arbeidsterapeut 57685737 90516823
Stegegjerdet Odd Atle ATS Leiar 57685734 99459374
Tuften Lorents ATS Teamleiar Hall/Ute 57685735 97791820
Vedvik Anne Margrethe ATS Teamleiar kjøkken 57685737 90626162
Vikdal Kirsten ATS Nestleiar 57685735 95824245
Otterhjell Torill Yttri Bibliotek Sekretær 57685653
Veum Ellen Pauline Borch Bibliotek Biblioteksjef 57685652 41455856
Fossen Bjørn Inge Plan Ingeniør 57685588 91183796
Kilen Anne Britt Plan sakshandsamar 57685587
Røneid Norvald Plan Landmålar 57685586 48110386
Slinde Ingrid Marie Eigedom Ingeniør 57685590 91787890
Svåi Jan Magne Eigedom Leiar 57685504 41471533
Systad Jarle Eigedom Ingeniør 57685594 99399593
Øygarden Johannes Eigedom Prosjektleiar 57685534 90604532
Brunborg Linda Kristin
Byrkjeland Liv
Eidsheim Hedda Øyeflaten Helserådgjervar Frisklivssentalen Sogn 95303897
Elvagjeng Ingeborg
Endresen Liv
Haugen Konrad
Hovland Kaja Wathne
Knagenhjelm Maria Collett
Langleite Lund May Iren
Liljedahl Synne Aafedt Helserådgjervar Frisklivssentalen Sogn 95893641
Lustertrening Post
Lustrabadet Dagleg leiar
Løffler Michael
Nedrelo Eldrid
Nielsen Åshild Opplæring rådgjevar
Rudsengen Anne
Snøtun Magnus
Tetli Grete
Tveit Beheim Linda
Utdanningsforbundet Post Luster
Ås Ragnhild
Gunnarsson Adam Erik Folkehelse Prosjektmedarbeidar 99124988
Hauge Britt Marie Veum Folkehelse Konsulent 57685536 99539743
Huseby Linda Folkehelse Prosjektleiar 57685523 45015201
Krogstadmo Marte Folkehelse Prosjektleiar 47642083
Navarro Armando Folkehelse Prosjektmedarbeidar 95799704 95799704
Nergaard Benedikte Folkehelse Prosjektleiar 99167868
Andersen Ingelin Grandmo busenter 97010736
Bondevik Kjell Olav Luster omsorgssenter Sjukepleiar/fagutviklar heimetenesta/Gericakontakt 92872797
Bukve Gunn Wenche Tenestekontoret Konsulent 57682090 48219416
Didriksen Ingvild Grandmo busenter Fagleiar Grandmo busenter 48007815
Eknes Siw Janne Grandmo busenter Miljøterapeut, tiltaksleiar 91188572
Evjestad Dorthe Sørheim Gaupne heimeteneste Miljøterapeut 57681015
Evjestad Trude Gaupne heimeteneste Hygienekontakt / Sjukepleiar
Fjøsne Aage Tenestekontoret Konsulent 57685716
Fjøsne Aage Tenestekontoret Ekstra konto for TS
Fjøsne Aage Tenestekontoret Ekstra konto for TS
Fredheim Anne Grete Hafslo omsorgssenter Miljøterapeut 57681015
Gauteplass Anne-Britt Kjøkken
Haugen Jorunn Sofie Luster omsorgssenter Kreftkontakt
Hilleren Katy Marie Hafslo omsorgssenter Sjukepleiar, vara verneombod
Hovland Sissel Merete Sandvik Gaupne omsorgssenter Sjukepleiar 57685706 / 55685703
Høyheim Aud Jorunn Tjenestekontoret Konsulent for menneske med nedsett funksjonsevne 57685715 41635549
Kveane Tone Kjervik Gaupne omsorgssenter Leiar Gaupne omsorgssenter 57685713 91807550
Leirdal Bjørn Ove Nytun Tjenestekontoret Ergoterapeut 57685712 91868390
Lomheim Arve Luster omsorgssenter Sjukepleiar 57682513 99164057
Marvik Merethe Grandmo busenter Leiar Grandmo busenter 57681015 47337202
Molland Jane Fasteland Tenestekontoret Konsulent 57682091 48054372
Molland Tove Gaupne omsorgssenter Sjukepleiar, høyrselkontakt
Myklebust Bente Karin Grandmo busenter Hjelpepleiar 57681015 46503150
Nes Amalie Herlofsen Hafslo omsorgssenter Sjukepleiarstudent 95497080
Røneid Margrete Søhoel Hafslo omsorgssenter Fagleiar Hafslo omsorgssenter 57685804
Snøtun Anny Yttri Gaupne omsorgssenter Sjukepleiar
Solvi Anne Kristin Gaupne omsorgssenter Tryggleiksalarmkontakt
Stuppelshaug Ingvill Luster omsorgssenter Hjelpepleiar, Alarmkontakt
Teigen Siv Anne Sjukepleiar, tiltaksleiar 95779314
Velthuijs Emilie Kriens Gaupne omsorgssenter Sjukepleiar
Yttri Anna Grandmo
Abelsen Vivi Ann Fedje Psykisk helseteam Psykiatrisk sjukepleiar 57685634 99168050
Alme Mariann Luster legekontor Førstesekretær 57685600 97176743
Bjørhei Ingvild Fysioterapi Turnuskandidat i fysioterapi
Bukve Kari Ingeborg Fysioterapi Fysioterapeut 57685620 90770028
Fuglesteg Mariann Luster legekontor Sjukepleiar 93068743 93068743
Gjerde Jonny Psykisk helseteam Miljøarbeidar 57685623 90893255
Gyland Julie Fysioterapi Turnusfysioterapaut 95024689
Halldor Pajdak Tomas Luster legekontor Lege
Halle Linnea Jarmund Gaupne Legekontor Lege 57685633
Haugane Henny Helsestasjon Helsesøster 57685636 47808260
Haugen Gro Sissel Gaupne omsorgssenter Sjukepleiar 57685600 48137306
Hermansen Linda Fysioterapi Fysioterapeut 57685707 97705054
Kalhagen Sigrun Sandvik Luster legekontor Bioingeniør 57685600 97647147
Kalstad Bjørn Fysioterapi Fysioterapeut 57685608 41004664
Kalstad Randi Psykisk helseteam Vernepleiar 57685610 95174301
Kjos Berit Melheim Luster legekontor Konsulent 57685600 90665321
Kjos Øygunn Sofie Høyheim Luster legekontor Førstesekretær 57685600 97591370
Larsen Morten Hojlund Luster legekontor Lege 57685600
Liestøl Siri Hafslo omsorgssenter Lege 57685600
Lilleeng Bård Luster legekontor Vikarlege
Meisterplass Anniken Psykisk helseteam Ruskonsulent 57685635 95053842
Moen Silje Systad Psykisk helseteam Psykiatrisk sjukepleiar 57685611 94145979
Rosager Sofie Linaa Luster legekontor Lege 57685600
Rygge Elisabeth Frisklivssentralen Fysioterapeut Frisklivsentralen 57685646
Schønberg Knut Cotta Luster legekontor helsesjef/kommuneoverlege 57685600
Skjerdal Berit Helsestasjon Helsesøster 57685627 45878044
Skorve Jori Solstad Fysioterapi Leiar treningssenter 47909578
Stegegjerdet Bjørg Gaupne omsorgssenter Hjelpepleiar
Strand Hanne Hellebust Fysioterapi turnuskandidat i fysioterapi
Strandabø Anne Helen Helsestasjon Leiande helsesøster 57685605 45878041
Sørheim Kirsten Psykisk helseteam Aktivitør 95851539
Uglane Marit Thune Luster legekontor Lege 57685600
Van Elswijk Carolina Johanna Hendrika Helsestasjon Fysioterapeut 57685624 47808961
Velthuijs Ronald Fysioterapi Fysioterapeut 57685629
Vigdal Elen Karine Kine Rønningen Helsestasjon Jordmor 57685622 91551273
Ødegård Jorunn Helsestasjon Helsesøster 57685606 47808260
Ødegård Kari Ergoterapitenesta Ergoterapeut 57685621 90742135
Øvrebø Olfert Psykisk helseteam Psykolog 57685600
Øvregard Kjellrun Luster legekontor Førstesekretær 57685600 91647334
Sagerøy Mary Karin Fagforbundet Fagforbundet 57685599 95272395
Buene Jon Ivar IKT Fagarbeidar 57685535
Eide Trond Helge IKT Kvalitetsleiar 57685537 90092405
Fristad Tom Rune IKT IKT Konsulent 57685510 97666892
Mockapetris Klaidas IKT Lærling IKT 57685535
Nordeide Endre IKT IKT-konsulent 57685509 99491688
Weka Simen IKT Lærling IKT 57685535
Bjørnetun Erling Kultur Kultursjef 57685521 47865650
Kjellevold Ludvik Kulturskule Inspektor 91736123
Kvam Vivian Kyrkjekontoret
Rørstadbotten Morten Kyrkjekontoret 57685647 94054671
Saur Øygunn Elin Kyrkjekontoret Konsulent 57685650 94054671
Borger Arne Kristian Landbruk og Naturforvaltning Skogbrukssjef 57685551 41498491
Bugge Marianne Landbruk og Naturforvaltning Landbruksrådgjevar 57685595
Byrkjeland Liv Landbruk og Naturforvaltning Statens Naturoppsyn 57685549 99267670
Ekrene Åshild Landbruk og Naturforvaltning Landbrukssjef 57685582
Ensrud Inger Marie Landbruk og Naturforvaltning Landbruksrådgjevar 57685578
Hatlevoll Runar Landbruk og naturforvaltning Fjelloppsyn 57685581 99153603
Moe Inger Landbruk og Naturforvaltning Naturforvaltar 57685584 91713559
Snøtun Magnus Landbruk og Naturforvaltning Landbrukssjef 5583
Stokkenes Aina-Elise Landbruk og Naturforvaltning Rådgjevar 57685584
Frøiland Harriet Susan Hamilton Lustrabadet Daglegleiar 91857201 91857201
Marås Siv Merete Lustrabadet Teknisk leiar 57685685 95844876
Rådhuset Kommunestyresalen Møterom 57685541
Rådhuset Kursrommet Møterom 57685528
Rådhuset Møterom 2.etasje Møterom 57685529
Rådhuset Møterom rådmann Møterom 57685543
Rådhuset Møterom teknisk Møterom 57685550
Rådhuset Møterom økonomi Møterom 57685547
Bisgaard Hanne Hougaard NAV Leiar 5555 3333
Brunborg Linda Kristin NAV
Carlsen Kjerstin Mari Holm NAV Rådgjevar
Eggum Anne Lene NAV Rådgjevar
Eileraas Kristian NAV Student
Elvagjeng Ingeborg NAV Rådgjevar
Endresen Liv Folkehelse Miljøarbeider 57685520 41417031
Kvam Geir Arne NAV Økonomi rådgjevar
Kåsine Else NAV Rådgjevar
Lund May Iren Langleite NAV Rådgjevar
Løffler Michael NAV Student
Otterhjell Elen Kristine Skildheim NAV Rådgjevar
Systad Trine Anita NAV Rådgjevar
Tetli Grete NAV
Østbø Andrea NAV Student
Grov Olav Næring Næringssjef 57685508 97764587
Ese Oddbjørg Oppvekst Pedagogisk konsulent barnehage 57685520 41460468
Sanden Håvard Takle Oppvekst Ressurslærar 97790513
Teigen Knut Åge Oppvekst Leiar oppvekst 57685522 95147914
Kvalen Ivar Ordførar Ordførar 57685502 95191829
Bjelde Olaug Marie Personal og organisasjon Rådgjevar 57685575 41859604
Hillestad Margunn Personal og organisasjon Rådgjevar 57685597 99107174
Kjos Ingvild Midtun Personal og organisasjon Konsulent 57685574
Kjos-Wenjum Gunvor Personal og organisasjon Rådgjevar 57685576 90021172
Røhme John Olaf Personal og organisasjon Assisterande Rådmann 57685505 90062845
Sanden Svein Personal og organisasjon Stabsleiar
Alsaker Susanne Støyle Alsaker Plan Trainee 99156899
Begby Haakon Stauri Plan Byggjesakshandsamar 57685598
Handegård Inger Plan Planleggjar 57685591
Lerum Arne Ingjald Plan Tenesteleiar 57685507 99153715
Mjelstad Ole Morten Plan Oppmålingsingeniør 57685519 93810441
Vinje Torunn Marie Løne Plan Kommuneplanleggjar 57685593
Andersson Juha Revisjon
Bøyum Anne Katrin Revisjon Revisor
Haugen Konrad Revisjon Revisor 57685524 95089929
Yttri Robert Revisjon
Skartun Jarle Rådmann Rådmann 57685503 91866005
Bjørnetun Kari Hunshamar Servicetorget Sakshandsamar 57685514
Ellingseth Liv Johanna Servicetorget Sakshandsamar 57685500
Haukadal Ingrid Servicetorget Kontormedarbeidar 57685533
Leirdal Karin Johanna Lingjerde Servicetorget Sakshandsamar 57685511
Molland Bjørg Servicetorget Sekretær 57685516
Ruud Anita Bjørk Servicetorget Tenesteleiar 57685596 97648185
Saur Gunnlaug Servicetorget Sakshandsamar 57685517
Venjum Unni Sture Servicetorget Sakshandsamar 57685525
Alme Gyda Hauge Luster omsorgssenter Gruppeleiar 57682521
Bruhaug Wenche Luster omsorgssenter Husøkonom 57682508
Cirotzki Nina Urdal Hafslo omsorgssenter 9010221
Dressel May Elin Luster omsorgssenter Sjukepleiar
Feigum Signy Luster omsorgssenter Verneombod
Gausdal Judith Hafslo omsorgssenter Hjelpepleiar, Verneombod
Grytten Bente Gaupne omsorgssenter Sjukepleiar
Hamrum Jo Ketil Hafslo sjukeheimsteneste Kokk 57685806
Hauge Søvrina Luster omsorgssenter Hjelpepleiar, vara verneombod 57682522
Haugen Charlotte Gaupne omsorgssenter Sjukepleiar
Haugsvær Laila Hafslo omsorgssenter
Heltne Ruth Berit Johnsen Luster omsorgssenter Aktivitør 57682516
Heltne Svein Tore Gaupne sjukeheimsteneste (Sentralkjøken) Kjøkensjef 57685704
Hollås Kari Anne Luster omsorgssenter
Hunshamar Liv Norunn Luster omsorgssenter Leiar Luster omsorgssenter 57682502 91804901
Hurthi Marit Sofie Hafslo omsorgssenter Sjukepleiar
Kalhagen Monica Hafslo omsorgssenter Sjukepleiar
Kjærvik Asborg Leirdal Gaupne sjukeheimsteneste Sjukepleiar
Kvam Ruth Karin Hafslo omsorgssenter Leiar Hafslo omsorgssenter 57685802 95234367
Lavoll Kari Luster omsorgssenter Hjelpepleiar / Aktivitør
Melheim Marit Eide Gaupne omsorgssenter Kreftkoordinator 45875435
Midtun Eldbjørg Gaupne sjukeheimsteneste
Nyhus Marit Johanne Luster omsorgssenter Sjukepleiar
Olsen Helene Magistad Luster omsorgssenter Fagleiar Luster omsorgssenter 57682507 97684763
Paulsen Kari Olseng Gaupne sjukeheimsteneste Leiar Omsorgstenesta 57685702 41689136
Råum Kjerstin Perly Gaupne omsorgssenter Sjukepleiar
Sandvik Henriette Lillesvangstu Gaupne omsorgssenter Fagleiar Gaupne omsorgssenter 57685714 41558560
Sannebro Lars Erik Hafslo sjukeheimsteneste Fysioterapeut 48220024
Skagen Anja Gaupne omsorgssenter Hjelpepleiar 57685702
Snøtun Anne Marte Gaupne omsorgssenter Sjukepleiar, tillitsvald NSF
Tandle Kari Bjørg Gaupne omsorgssenter Aktivitør 57685708
Teigen Svanhild Johanne Bjørk Gaupne omsorgssenter Hjelpepleiar, Tillitsvald, vara verneombod
Veum Ole Petter Gaupne omsorgssenter Sjukepleiar 57685804 97091980
Agdal Kari Eikanger Gaupne barnehage Pedagogisk leiar 57685780
Bakken Anne-Lise Gaupne skule Inspektør 57685740 90139508
Bolstad Lena Stai Luster oppvekstsenter Assisterande rektor/styrar 57685935 90929152
Bondevik Åse Berit Hafslo Barnehage Pedagogisk leiar
Bukve Mona Kristin Luster ungdomsskule Undervisningsinspektør 57685763 99722349
Evjestad Inger Marie Leirdal Indre Hafslo oppvekstsenter Rektor/Styrar 57685970 95078724
Falkgjerdet Anne Iren Gaupne barnehage Pedagogisk leiar 57685780
Finstad Sigrid Fredheim Hafslo barnehage Pedagog 57685835 97064549
Fuglesteg Anna Sissel Skjolden oppvekstsenter Assisterande rektor/styrar 57685947 48030044
Gjerde Marianne Hafslo Barnehage Assistent 97103929 97103929
Haganes Berit Solvorn oppvekstsenter Assisterande rektor/styrar 57685845
Hagen Elisabeth Hafslo Barnehage lærling barne -og ungdomsarbeid 57685835 4767005
Halveg Anne Kristin Haugen Jostedal oppvekstsenter Ass. rektor/styrar 57685965
Hauge Berit Marie Hafslo barne- og ungdomsskule Sekretær 57685820
Hauge Elin Kollsete Gaupne barnehage Styrarassistent 57685780
Hauge Knut Indre Hafslo oppvekstsenter 90697026
Haugen Kristine Gaupne barnehage Førskulelerar
Havellen Ellen Kristin Skjolden oppvekstsenter Rektor/styrar 57685940 41563871
Henjum Kari Merete Hafslo barne- og ungdomsskule Vikar for inspektør 57685820
Hilleren Aud Marit Kvam Veitastrond barnehage Pedagogisk leiar 57685863 97986513
Joranger Per Rune Gamlestova barnehage og Veitastrond barnehage Styrar 57685850 45082357
Kristoffersen Hilde Hafslo barnehage Pedagogisk leiar 57685834 97666966
Krokgjelet Gunn Jorunn Jostedal oppvekstsenter
Kvalsøren Anne Merethe Gaupne Barnehage Styrar Gaupne barnehage 57685786 90588369
Kveane Karianne Hesjevoll Jostedal oppvekstsenter Assistent
Larsen Elisabeth Dale Veitastrond BHG Pedaogisk Leiar 97002106
Lefdal Gunn Beate Thorsnes Luster ungdomsskule Rådgjevar 57685764
Leirdal Anne Grete Luster oppvekstsenter
Liljedahl Ann Helen Hafslo Barnehage Pedagogisk leiar 97623891
Listou Hege
Lysne Solveig Seim Luster oppvekstsenter Pedagogisk Leiar
Løkkebø Solveig Hafslo barnehage Styrar 57685835 41622595
Melheim Turid Luster oppvekstsenter Pedagogisk leiar
Midtun Linda Gamlestova barnehage Pedagogisk leiar 57685858
Moe Marius Hafslo barnehage Pedagogisk leiar / Barnehagelærar 452 04 582
Moen Eli Merete Luster oppvekstsenter Rektor/Styrar 57685920 95993505
Natvik Judith Hafslo barn og ungdoms skule Assistent på HBUS
Nes Helge Eivind Veitastrond skule Pedagogisk leiar 57685860
Nese Cathrine Gaupne barnehage Fagarbeidar
Njøs Heidi Karin Teigen Indre Hafslo oppvekstsenter Assisterande rektor/styrar 57685980 95102241
Nordal Stine Gaupne barnehage Pedagogisk Leiar 95054709
Nyhus Marianne Hafslo barnehage Pedagogisk Leiar 57685836 97525778
Ospeseter Tordis Hafslo barnehage Pedagogisk leiar 57685833 97066418
Reinertsen Mette Frydenberg Jostedal oppvekstsenter Rektor/styrar 57685960 91715162
Røhme Linda Øvregard Gaupne skule Rektor 57685742 40228586
Rørvik Silje Kauppi Hafslo barnehage Assistent 57685835 97624297
Sagerøy Ida Kristine Hafslo Barnehage Pedagogisk leiar
Sandøy Anne Hafslo barnehage Pedagogisk leiar 57685836 95754502
Selland Hilde Holte Hafslo barne- og ungdomsskule og Veitastrond skule Rektor 91178041
Sjøli Anne Sofie Gaupne barnehage Førskulelærar 11056842200
Solheim Hege Gaupne Barnehage Spesialpedagog
Solvi Grete Marie Skårhaug Solvorn Oppvekstsenter Rektor/styrar 57685840 90037684
Storvik Gjertrud Lise Hafslo barne- og ungdomsskule Rådgjevar 57685824
Tuften Kirsten Snøtun Gaupne barnehage Pedagogisk leiar 57685780
Vee Kristin Luster ungdomsskule Rektor 57685760 95759303
Veum Anne Margrete Gaupne barnehage Pedagogisk leiar 57685780
Volle Cathrine Teigen Hafslo barne- og ungdomsskule Inspektør 57685823
Andersen Alfred Anders Teknisk drift Vaktmeistar 57685720 97120481
Evjestad Jon Teknisk drift Formann 57685725 90127776
Fuhr Ole M Teknisk drift Vaktmeistar 48008042
Hagen Jermund Teknisk drift Vaktmeistar
Haugane Svein Teknisk drift Vaktmeistar 57685705
Høyheim Dan-Yngve Teknisk drift Røyrleggar 57685723 47654481
Høyheim Steinar Teknisk drift Vaktmeistar 57685690 90843895
Kalhagen Melchior Erik Teknisk drift Handverkar 57685722 47831471
Kveane Terje Arild Teknisk drift Leiar 57685720 95191935
Leirdal Ole Magne Teknisk drift Vaktmeistar 57685766 91581491
Skjolden Kjell Teknisk drift Røyrleggjar 57685723 97544908
Sønnesyn Edvin Teknisk drift Vaktmeistar 57685830 95892673
Vigdal Rune Teknisk drift Røyrleggjar 99160945
Vigdal Willy Teknisk drift Vaktmeistar 57685805
Eide Stig Omar Økonomi Sakshandsamar 57685548
Grønbech Aud Åse Kjørlaug Økonomi Sakshandsamar 57685570 47820907
Hesjevoll Perdy Skatt Rådgjevar 57685546
Kroken Berit Tandle Økonomi Rådgjevar 57685572
Leirmo Ragna Aud Skatt Skatteoppkrevjar 57685546
Norberg Jan Kare Økonomi Seniorkonsulent 57685516
Snøtun Kjell Sverre Økonomi Økonomisjef 57685506 97572794
Øyen Berit Ingrid Økonomi Sakshandsamar 57685571