Kommunestyret har delegert mynde til andre politiske utval og til rådmannen. Rådmannen har vidaredelegert mynde som viser i det administrative delegeringsreglementet.
Kommunen er i ein prosess der reglementa skal opp til ny vurdering i kommunestyret.

Politisk delegeringsreglement

Administrativt delegeringsreglement