Her jaktar du stolpar i ditt nærmiljø og du kan sjølv velje om du vil gå, sykle eller springe for å finne stolpane. Mange av stolpane kan også nås med rullestol. Det er ein flott moglegheit til å bli betre kjend i Luster kommune – anten om du bur her eller er på besøk.
Last ned appen «Stolpejakten» i App Store eller Google Play og bli med.

God stolpejakt!

Følg med på www.stolpejakten.no og på Facebook: «Stolpejakta i Luster» for oppdateringar!