Avtalen medfører at SIMAS tek over ansvaret for både dei tilsette og køyring av renovasjonsrutene.  Me er svært glad for at det vart ei løysing på ein rask og god måte slik at kundane ikkje vart råka av dette, seier direktør i SIMAS IKS Hallvard Thomassen. Dette betyr at dei som ikkje fekk tømt dunken i dag må la den stå eller sette den ut att!