For utleigebustader er det krav om radonmåling.

Radonmåling kan ein enkelt utføra sjølv ved å bestilla sporfilmboksar som ein set ut i bustaden. Ein kan også kjøpa elektronisk måleapparat. Det skal målast i minst to opphaldsrom. Firma som driv oppsøkande sal, ringer ikkje på oppdrag frå kommunen eller Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Det er viktig å undersøka pris før ein gjer avtale om å kjøpa. DSA antydar normal pris 400-600 kr for to sporfilmar.

Sjå Diretoratet for strålevernet og atomsikkerhet  si side om radonmåling i bustader.