• allment kulturarbeid
  • idrett
  • friluftsliv

 

Tilskotsordningane har kvart sitt søknadsskjema:
 

Grunnstønad - til lag og organisasjonar med medlemar under 20 år.

Instrumentkjøp/gåvepremie

Refusjon for drift av anlegg/husleige

Friluftslivstiltak

Kulturminnevern

Kulturvern

Lokale arrangement og samarbeidsprosjekt (underskotsgaranti)

 

Treng du hjelp til utfylling, ta kontakt med Perdy Hesjevoll tlf. 57 68 55 46 eller infotorget tlf. 57 68 55 00.


Dokumentasjon

For større prosjekt er det krav om dokumentasjon av utgifter og finansiering med eigenkapital. Me minner om kravet om årsmøtevedtak, før prosjektet blir sett i gang.

Dersom det ikkje er halde årsmøte innan 1. mars, kan styret si godkjenning av rekneskap og årsmelding for 2023 godkjennast som dokumentasjon for søknaden om grunnstønad.

Søknadsskjema må vera innsendt innan 1. mars for at søknaden skal bli handsama.
 

Reglement for tilskot til kulturføremål 2023-2026.pdf​