For å kunne gjere denne ordninga best mogleg for både fadder og flyktning ønskjer me å kartleggje ut ifrå ønskjer og interesser. Derfor har me laga eit skjema kor de kan fylle inn kva de ønskjer å bidra med m.m.

Så om du ønskjer å vere med å bidra til at våre nye innbyggjarar får ein god start og blir kjend i Luster kommune – fyll ut dette skjemaet!

Ta kontakt med Ingrid Mork Nygård på ingrid.mork.nygard@luster.kommune.no tlf. 941 56 230 ved spørsmål.