Jan Petter Vadheim representerte og helsa frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane som har vore hovudsponsor for prosjektet i dei 26 kommunane i Sogn og Fjordane.

Jan Petter Vadheim helsa frå Sp. stiftinga.jpg

Atle Skrede og Karen Marie Hjelmeseter fekk også æra av å montere skiltet på dagsturhytta i Luster kommune.

Karen Marie Hjelmeseter og Atle Skrede Sfj.f.k.jpg

Hyttestyret til Eikjabu i Luster turlag fekk stor takk for dugnadsinnsats og for rolla som driftsansvarleg på Eikjabu av ordførar Ivar Kvalen. Her representert ved Håvard Ruud leiar i Dnt Ung Luster, Anders Leirdal og Arne Fossøy for Luster turlag her saman med Karen Marie Hjelmeseter.

Hyttestyret med skilt+Karen Marie Hjelmeseter A.jpg

Byggeleiar Johannes Øygarden i Luster kommune orienterte om bygginga på Ytre Eikum og framheva samarbeidet med grunneigaren Johannes Vedvik og dugnadsfolka i Luster turlag.

Johannes Øygarden m barn på taket.jpg
Området som Luster turlag disponerar på Ytre Eikjo rommar mange friluftsinteresserte og på rasteborda nede ved sjøkanten kan besøkande nyta nistepakken og turkaffien Rasteborda ved fjorden.jpg