Som ein del av den nasjonale eigenberedskapsveka har kommunen gjennom veka minna om kva du bør ha heime for å kunne klare deg i minst tre døgn.
På sjekklista står jodtablettar.

Dette bør du ha heime


Atomberedskap


Kommunen har også lager av jod

Luster kommune har som del av den nasjonale beredskap lager av jodtablettar. Den prioriterte gruppa er alle under 18 år, ammande og gravide. Kommunen har eit system for å dele ut dette dersom myndigheitene gir råd om det.