Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap arbeider med å styrke befolkninga sin eigenberedskap.

Nyttige lenkjer og gode råd finn du her: