Tilknytingsavgifter

2018

Vatn

10 094

Kloakk

10 094

Mellombels tilknyting til vatn og kloakk

Etter avtale

 

Årsavgifter                                            

2018

Vatn abonnementsgebyr    (fastledd pr N)

1555

Vatn forbruksgebyr          (variabelt pr m3)

17

Kloakk abonnementsgebyr (fastledd pr N)

1390

Kloakk forbruksgebyr      (variabelt pr m3)

13

 Meirverdiavgift kjem i tillegg til alle summane

Vassavgift for bustader pr. år - 2018
Storleik Forbruksgebyr Abbonementsgebyr Sum årsavgift
 00 - 080 m2 = 100 m3 à kr. 16,50 1700,- 1555,- 3255,-
 81 - 250 m2 = 150 m3 à kr. 16,50 2549,- 1555,- 4104,-
 > 250m2       = 225 m3 à kr. 16,50 3824,- 1555,- 5379,-

Meirverdiavgifta kjem i tillegg til alle summane.

 

Kloakkavgift for bustader pr. år - 2018
Storleik Forbruksgebyr Abbonementsgebyr Sum årsavgift
 00 - 080 m2 = 100 m3 à kr. 12,60 1298,- 1391,- 2688,-
 81 - 250 m2 = 150 m3 à kr. 12,60 1947,- 1391,- 3337,-
 > 250m2       = 225 m3 à kr. 12,60 2920,- 1391,- 4311,-

Meirverdiavgifta kjem i tillegg til alle summane.