Det skal veljast 25 representantar til kommunestyret i Luster.

Sjå godkjende lister og anna valinformasjon i menyen.