Utladalen er eit fascinerande stykke vill og vakker vestlandsnatur. Dalen skjer seg innover mot Fannaråken, Smørstabbtindane og Rauddalen i Jotunheimen. Her ligg nokre av dei høgaste fjella i Noreg, på godt over 2000 moh.

I Utladalen finn du Vettisfossen, som med sine 275 m er Nord-Europas høgste frie fossefall. Du finn steile fjellsider med kort avstand mellom det frodige og det karrige. Utladalen er ein flott innfallsport til Jotunheimen, som er eit av dei mest populære reisemåla for fotturistar i Noreg.

Utladalen landskapsvernområde ligg dels i Luster, og dels i Årdal kommune. Vernet skal ikkje vera til hinder for å driva jordbruk, friluftsliv, jakt og fiske. Du er altså velkommen til å setja opp telt, laga deg eit lite kaffibål og hausta av naturen i Utladalen. Men vis respekt for naturen, ikkje legg att søppel og lat det ikkje vera meir spor etter deg enn naudsynt. 

Verneforskrifta