14.2 kl 19 på Gaupnetunet er temaet:

Kunstig intelligens – korleis påverkar det næringslivet?

Malin Waage frå Vestlandsforsking:

Kunstig intelligens, kva er det, korleis fungerer det, og kvifor bør du bry deg?


Dagleg leiar Frank Øvstetun frå Sitep i Årdal snakkar om:

KI for å redusere kostnadane i industrien. Sitep har over 10 års erfaring med bruk av KI i industrien og vil vise nokre eksempel på praktisk bruk av kunstig itelligens.

 

 

14.3 kl 19 på Eikum hotell er tema for møtet:  

Rekruttering av arbeidskraft og  reiselivsutvikling

Commercial Manager ved Avery Dennison NTP, Mikkel Frodahl: Rekruttering av arbeidskraft – korleis arbeider NTP med det?

Reiselivsbedriftene under snakkar om korleis gjekk det for oss i 2023, kva er planane framover:

Villa Fjellheim – Ole Øyen

Walaker hotell – Ole Henrik Walaker

Eikum hotell – Ståle Kjos Wenjum

Raaum gard, heilt pao kanten – Synnøve Aasjord

 

Det er servering på møta. Påmelding til olav.grov@luster.kommune.no, seinast to dagar før møtet.