Det er no gjennomført oppdaterte framdriftsplanar som tilseier at kraftverket blir ståande i lengre tidsperiode enn den opphaveleg plan. Det medfører at magasinet i Tunsbergdalen ikkje har tilstrekkeleg lagringskapasitet.

For å freiste tilpassing i lag med andre næringsinteresser i vassdraget blir tapping starta 9. juni.