Klage på manntalet
Dersom du meiner at du sjølv eller nokon annan urett er blitt innført eller utelatt frå manntalet i kommunen, kan du krevje at feilen blir retta opp.
Kravet skal vere skriftleg og grunngjeve, og sendast  til: Luster kommune, Postboks 77, 6866 Gaupne.
Meir informasjon om valet, sjå Lustranytt og www.luster.kommune.no
 

Nasjonal informasjon om stemmerett og manntal.

 

Søknad frå norsk statsborgar i utlandet om innføring i manntalet.