Søknadsskjema og eventuell hjelp til utfylling kan du få ved å kontakta NAV-kontoret.

Personar som ikkje er i stand til å syta for livsopphaldet sitt, eller som i særskilte tilfelle treng hjelp til å tilpasse seg eller overvinne ein vanskeleg livssituasjon, kan søkje om økonomisk sosialhjelp.

http://sogndal.custompublish.com/okonomisk-sosialhjelp.4831552-158525Søknadsskjema og eventuell hjelp til utfylling kan du få ved å kontakta NAV-kontoret.Meir om tenesta