Slik digitalisering har fleire store fordeler. Det blir lettare for arkivtenesta og sakshandsamarane å finna dokumenta, og me er ikkje avhengig av å venta på saksmappa om den er i bruk av andre. Digitale dokument er det fleire som kan bruka på same tid, og det er lettare å dela informasjonen med andre. Og ikkje minst er det eit stort løft for publikum som no kan søka og få tilgang til dokumenta direkte.

Søk i historisk arkiv her