1.jpg

1: Trykk på den planen du vil sjå på. Det kjem då opp ein meny på høgre side i kartet.
2: Trykk på den vesle pila bak reguleringsplan.

2.jpg

3: Du får då opp meir informasjon om planen.
4: Trykk på WebHotel3 for å verta sendt til planregisteret.

3.jpg
5: I planregisteret kan du hente fram alle plandokumenta i planen. Trykk på det dokumentet du vil sjå.