Det er høve til å krevje retting av sametinget sitt valmanntal.
Krav om retting skal sendast til Sametinget enten pr. epost samediggi@samediggi.no eller pr. post til Sametinget, Postboks 3, 9735 Karasjok.

Sjå heimesida www.sametinget.no

Det er ikkje val til sametinget i 2023. Manntalet 2023 er grunnlaget for om kommunane skal ha berre førehandsrøysting til sametingsvalet 2025 eller også valtingsrøysting.