Bedrifter som driv innafor turisme og turistrelaterte aktivitetar. Nokre har tilbod i fleire kategoriar enn den dei er oppført under. Sjå heimesidene deira.

Hotell og gjestehus
BesteBakken, 6869 Hafslo
Eikum Hotell, 6869 Hafslo
Eplet Bed & Apple, 6879 Solvorn
Gaupnetunet, 6868 Gaupne
Jostedal Hotell, 6871 Jostedal
Nes Gard, 6875 Høyheimsvik
Nørdstedalsseter, 6877 Fortun
Skjolden Hotell, 6876 Skjolden
Skogadalsbøen turisthytte, 6877 Fortun
Turtagrø Hotell, 6877 Fortun
Tørvis hotell, 6873 Marifjøra
Walaker Hotell, 6879 Solvorn 

Camping og hytteutleige
Dalsøren Camping, 6872 Luster
Hafslo Hytteutleige, 6869 Hafslo
Jostedal Camping, 6871 Jostedal
Kvamshaugen Herberge og Hytter, 6869 Hafslo
Luster Fjordhytter, 6875 Høyheimsvik
Lyngmo Gjestehus og camping, 6869 Hafslo
Marifjøra Sjøbuer, 6873 Marifjøra
Nigardsbreen Camping, 6871 Jostedal
Nymoen Leirplass, 6876 Skjolden
Sandvik Camping, 6868 Gaupne
Skjolden Brygge, 6876 Skjolden
Vassbakken Kro og Camping, 6876 Skjolden
Viki fjordcamping, 6875 Høyheimsvik
Tang hyttegrend, 6869 Hafslo
Veitastrond hytteutleige, 6878 Veitastrond


Anna overnatting
Bjørk Gard, 6877 Fortun
Eide gard, 6876 Skjolden


Kaféar og kroer
Lustrabui, 6872 Luster
Lustraporten, 6869 Hafslo
Kaféen på Pyramiden, 6868 Gaupne
Urnes Gard, 6870 Ornes
Breheimsenteret, Fjordstova, Lustrabadet og fleire camping-/hytteanlegg har også kafé (samt Sogn skisenter i sesongen)

Aktivitetar og opplevingar:
Adventure Tours, 6876 Skjolden
Breheimsenteret AS, 6871Jostedal
Brevegen, 6871 Jostedal
Fimbul Jostedal, 6871 Jostedal
FjordSeal, 6873 Marifjøra
Fjordstova, 6876 Skjolden
Icetroll, 6871 Jostedal
Jostedalen Breførarlag, 6871 Jostedal
Leirdalen Bre og Juv, Leirdalen, 6868 Gaupne 
Lustrabadet, 6868 Gaupne
Norgesguidene AS, 6871 Jostedal
Parken, 6868 Gaupne
Sogn Skisenter, 6869 Hafslo
Sognefjellet Sommarskisenter AS, 6877 Fortun