Dato for bygdemøta:

Veitastrond | torsdag 19. januar | Skulen | 19:30 - 21:00

  • Ope kontor på skulen frå 17:30 i forkant av møte

 

Luster | tysdag 31. januar | Skulen | 18:30 - 20:00

  • Ope kontordag frå 13:00 - 17:00 på skulen dagen etter

 

Skjolden (inkl. Fortun og delar av Sørsida)| onsdag 1. februar | Fjordstova | 18:30 - 20:00

  • Ope kontordag frå 14:00 - 18:00 på fjordstova dagen etter

 

Jostedal | mandag 6. februar | Hotellet | 18:30 - 20:00

  • Ope kontor frå kl 1630 på hotellet i forkant av møte

 

Solvorn (med Ornes) | tirsdag 14. februar | Skulen i Solvorn | 17:30 - 19:00

  • Ope kontor på Ornes i forkant av møte
  • Ekstra ferge for retur til Ornes etter møte

 

Hafslo | onsdag 15. februar | Ungdomsskulen | 18:30 - 20:00

  • Ope kontordag frå 14:00 - 18:00 på kantina dagen etter

 

Indre Hafslo | mandag 27. februar | Skulen | 18:30 - 20:00

  • Ope kontordag frå 14:00 - 18:00 dagen etter

 

Gaupne | mandag 6. mars | Ungdomsskulen | 18:30 - 20:00

  • Ope kontordag frå 14:00 - 18:00 på rådhuset dagen etter

 

uster kommune