Parkeringsordninga har fleire moment i seg:

  • Det er ikkje avgiftsparkering.
  • På parkeringsplassane langs veg er det ikkje lov til parkering mellom 00 – 06
  • På den eine parkeringsplassen er det kun lov til å parkere med personbil
  • Parkeringsordninga vert administrert av Luster kommune, men ein har også fått hjelp av Sogndal kommune til å utføre det praktiske kontrollarbeidet. Det vil difor vere parkeringsbetjentar frå Sogndal kommune som utfører kontrollarbeidet. Sogndal kommune vil også svare på eventuell klagar på ilagde kontrollsanksjonar og parkeringsgebyr, men det er Luster kommune som vil vere kontaktpunkt for brukarane av parkeringsplassane.

 

Parkering_Korssen2.jpg