For publikum som ynskjer det vert det arrangert båttransport med RIB frå Marifjøra, 1. avgang kl. 12:00
NB! Påmelding for båttransport skjer til Adventure Tours Norway AS. Billettprisar for båttransport er vaksne kr 150 og born (4-14) kr 100.
For meir informasjon og lenke til påmelding for båttransport, sjå heimsida til Luster Turlag https://luster.dnt.no