Formannskapet sitt forslag til budsjett 2018, økonomiplan 2018-21 og planleggingsprogram 2018-21 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med kommunelova §§ 44 og 45.
Dokumenta er lagt ut på biblioteket, på rådhuset og du finn lenke nedanfor.
Ev. merknader må sendast Luster kommune, Rådhusvegen 1, 6868 Gaupne, eller postmottak@luster.kommune.no innan 6. desember.
Kommunestyret gjer vedtak i saka den 14. desember.

 

Budsjett 2018, formannskapet sitt framlegg