Fritidsfondet i Luster skal sikre at alle barn og unge i kommunen kan delta i fritidsaktivitetar uavhengig av familien sin økonomi.
Om du eller nokon du kjenner har lyst til å vere med på ein fritidsaktivitet i Luster, men ikkje har økonomi til det, kan dei få støtte gjennom Luster Fritidsfond.

Ta kontakt med trenar/leiar for fritidsaktiviteten barnet er interessert i så kan dei kan søkje om å få dekka utgiftene for deg.

Les meir om ordninga her