Senterpartiet:

 1. Grethe Kristin Leirdal
 2. Olav Høyheim Einan
 3. Charlotte Alme Bringe
 4. Ole Martin Bakken

 

Vara:

 1. Jørgen Lomheim Tang
 2. Andreas Wiese
 3. Ann Kristin Sperle
 4. Tom Idar Kvam
 5. Gøril Urdahl
 6. Anne Grethe Leirdal

Arbeiderpartiet:

 1. Gunn Beate Thorsnes Lefdal
 2. Kåre Hønsi

 

Vara:

 1. Lars Jørgen Kjærvik
 2. Eli Merete Hansen Moen
 3. Johnny Gjerde
 4. May Iren Lund

Høgre, KrF, FrP

 1. Bård Flattun Lilleeng, H

 

Vara:

 1. Arne Hauge, Frp
 2. Olaug Høyheim, Krf
 3. Ingar Norberg, H

Leiar: Grethe Kristin Leirdal

Nestleiar: Gunn Beate Thorsnes Lefdal

Forvaltningsstyret 2019-2023A.jpg

Medlemene frå venstre: Olav Høyheim Einan (SP), Charlotte Alme Bringe (SP), Ole Martin Bakken (SP), Leiar Grethe Kristin Leirdal (SP), Kåre Hønsi (AP), nestleiar Gunn Beate Thorsnes Lefdal (AP), Bård Flattun Lilleeng (H)