Mellom anna skal ho vere koordinator for tiltaka Stolpejakt, Møteplassar, HaustMoro/VinterMoro, Juleglede med meir.

Nygård som har idrettsfagleg og pedagogisk utdanning skal også ha ei delstilling på SFO der ho kvar onsdag alternerer mellom dei ulike SFO-ane og tilbyr opplegg som fremjar rørsleglede og fysisk aktivitet.