Statnett søker om bygging av ein ny transformatorstasjon i Fortun, samt om riving av deler av dagens anlegg i Fortun. Den nye stasjonen skal byggast for 420 kV, men vil driftast på 300 kV fram til ev. spenningsoppgradering.

 

Høyringsdokument

Søknadsdokument er tilgjengeleg på NVE sine nettsider

Dokumenta er også lagt ut i papir på rådhuset og biblioteket i Gaupne.

 


Har du merknad?

De kan sende fråsegn på ein av følgjande måter:

  • via skjema for fråsegn 
  • via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høyringsuttale» og saksnummer 202116028 i emnefeltet, og skriv namn og/eller organisasjonsnummer i innleiinga)
  • Du kan også sende inn uttalelse per brevpost

Fråsegner må sendast til NVE innan 3. april 2023.

 

Orienteringsmøte

NVE held offentleg møte måndag 13. mars kl. 19 i grendahuset i Fortun.