• Serveringsløyve gjeld alle som skal servere mat som skal nytast på staden.
  • Salsløyve gjeld føretak som skal selje alkoholhaldig drikk (2,5 - 4,7 % alkohol)
  • Skjenkeløyve gjeld alle som skal skjenke alkohol som skal drikkast på staden, dvs. restaurantar, pubar ol. For å få skjenkeløyve må du også ha serveringsløyve.
  • Ambulerande skjenkeløyve og skjenkeløyve ved enkelthøve gjeld løyve i til skjenking i slutta lag eller skjenkeløyve for eit bestemt arrangement eller ei bestemt tid på året.

Kunnskapsprøve og etablerarprøve

Dagleg leiar ved ein serveringsstad må ha bestått etablerarprøve for å dokumentere kunnskap om økonomistyring og lovgjevning for drift av serveringsstader. 

Tilsvarende må alle styrarar og stadfortredarar i verksemder som har eller søker om kommunale sals- eller skjenkeløyve ha bestått kunnskapsprøve for å dokumentere kunnskap om alkohollova og bestemmelsar knytte til alkohollova.

Kunnskapsprøve og etablerarprøve tek du på servicetorget. Du må avtala tid på førehand.

Salstider for øl i Luster kommune