No skal me rydda husmorskulen på Hafslo før bygging av nye Hafslo barnehage.

I den anledning er det ein del møbler og inventar som gis bort. 

Det vil bli moglegheit for å koma å hente onsdag 14. februar og tysdag 20. februar kl. 14:00 - 18:00 begge dager.

Under kan du sjå nokre bilete av ting som står igjen, me har ikkje bilete av alt. Du er velkommen innom på opningstida over!

Me tillet ikkje reservering, det er ette prinsippet første mann til mølla.

Lag og organisasjonar har fortrinnsrett foran privatpersonar.

Fast inventar og bygningsdeler kan og verte aktuelt å gi bort, det vil koma informasjon om dette ved eit seinare høve, det er ikkje ein del av denne runden. 

Kontaktperson: Audun Torvaldsen 

e-post: audun.torvaldsen@luster.kommune.no 

tlf.nr.: +47 95893270 

 

Du kan sjå bilete her. Bileta kan avvike frå kva som er tilgjengeleg no.