Her kan du sjå saksdokumenta til møtet.
Formannskapet sitt møte blir sendt direkte på kommune-tv, og blir liggande i opptak frå torsdag. Kommune-tv.

 

Plan- og forvaltningsutvalet har møte den 15. juni.
Dokumenta til møtet blir utlagt seinare.

 

Kommunestyret har sitt siste møte før sommarferien den 22. juni.

Møtekalender Luster kommune