Luster kommune sitt folketal har hatt ei netto auke på 25 personar, og det totale innbyggjartalet er no på 5 347. 13 barn er fødde og 73 personar har flytta til kommunen. Dette er me veldig glade for, og me ønskjer alle nye innbyggjarar velkomnen til Luster!