Ledige lærarstillingar:

 • Gaupne skule: Inntil 160 % stilling årsvikariat. Fagønske: basisfag, samfunnsfag og kroppsøving 
 • Hafslo barne- og ungdomskule: Inntil 400 % årsvikariat. Fagønske: engelsk og matematikk ungdomssteg, kunst og handverk, musikk, samfunnsfag, naturfag, kroppsøving (symjing), spesialpedagogikk  
 • Luster ungdomskule: Inntil 100 % fast stilling. Fagønske: norsk, engelsk, KRLE, kroppsøving, framandspråk (spansk eller tysk)
 • Solvorn oppvekstsenter: Inntil 150 % fast stilling. Fagønske: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, musikk, samfunnsfag, kroppsøving
 • Veitastrond oppvekstsenter: Inntil 60 % fast stilling. Fagønske: engelsk, kunst og handverk
 • Skjolden oppvekstsenter: Inntil 125 % fast stilling
 • Luster oppvekstsenter: Inntil 180 % fast stilling og inntil 100 % stilling vikariat 01.08.24-31.12.2024, inntil 40 % stilling årsvikariat
 • Jostedal oppvekstsente: Inntil 60 % fast stilling og inntil 100 % vikariat 01.08.2024-31.12.2024. Mogleg å utvida den faste stillinga med 20-40 % stilling vikariat ut skuleåret
 • Indre Hafslo oppvekstsenter: Inntil  80 % fast stilling og inntil 100 % årsvikariat
 • Luster vaksenopplæring: Inntil 100 % årsvikariat. Fagønske: norsk som andrespråk

Meir informasjon og søknadsskjema her


Ledige barnehagestillingar:

 • Indre Hafslo oppvekstsenter avd. barnehage: Inntil 140 % barnehagelærar fast stilling
 • Luster oppvekstsenter avd. barnehage: Inntil 100 % barnehagelærar vikariat 01.08.2024 –31.07.2025
 • Solvorn oppvekstsenter avd. barnehage: Inntil 100 % barnehagelærar fast stilling
 • Veitastrond oppvekstsenter avd. barnehage: Inntil 80 % barnehagelærar fast stilling

Meir informasjon og søknadsskjema her


Ledige stillingar fagarbeidar/assistent:

 • Gamlestova barnehage: Inntil 300 % fagarbeidar fast stilling
 • Luster oppvekstsenter avd. barnehage: Inntil 100 % fagarbeidar fast stilling

Meir informasjon og søknadskjema her


Ledige stillingar miljørettleiar/fagarbeidar/assistent grunnskule og SFO:

 • Skjolden oppvekstsenter: Inntil 100 % fast stilling fordelt på skule og SFO. SFO alle ettermiddagar
 • Luster oppvekstsenter:  Inntil 80 % fast stilling fordelt på skule og SFO. SFO alle ettermiddagar. 
 • Indre Hafslo oppvekstsenter: Inntil 50 % fast miljørettleiar/assistent i skule. 30 % fast stilling SFO. Inntil 80 % årsvikariat SFO, fordelt på fleire stillingar. I SFO må ein pårekne arbeid ettermiddagar  
 • Hafslo barne- og ungdomskule: Inntil 150 % årsvikariat fagarbeidar/miljørettleiar. Stillingane vil vera både på skule og SFO. SFO alle ettermiddagar. 
 • Gaupne skule: Inntil 80 % fast stilling (fordeling 50 % skule og 30 % SFO alle ettermiddagar). Inntil 67 % stilling fast og årsvikariat (fordeling 36 % skule årsvikariat og 30,67 % stilling SFO alle ettermiddagar). Inntil 31 % fast stilling SFO alle ettermiddagar

Meir informasjon og søknadskjema her