Betalingssatsar - tenester ved eininga Landbruk og Naturforvaltning 2018

Artikkel: Pris:
Handsamingsgebyr for delingssaker etter jordlova, (sentralt bestemt). Gebyr etter plan- og bygningslov kjem i tillegg. 1 390,-
Handsamingssatsar for konsesjonssaker, (sentralt bestemt)
   3 promille av første 1 mill. av kjøpesummen
+ 2 promille av overskytande sum

minste sats kr 1 390,-
Utarbeiding av fullstendig gjødslingsplan for gardsbruk 1 000,-
Innhenting av jordprøvar, pr. besøk 798,-
Utleige av fjelloppsyn, pr. dag 2 630,-
Utleige av fjelloppsyn, pr. veke 13 100,-
Utleige av fjelloppsyn, pr. månad 52 500,-