Handsamingsgebyr for delingssaker etter jordlova

1748 (+ gebyr pbl)

Makspris 2000,-

Handsamingssatsar for konsesjonssaker: 3 promille av første 1 mill. av kjøpesummen + 2 promille av overskytande sum minste sats:

1 936,00

Makspris 5000,-

Utleige av fjelloppsyn: pr dag

3 082,00

 

Utleige av fjelloppsyn: pr mnd

61 483,00

 

Utleige av fjelloppsyn: pr veke

15 357,00