Handsamingsgebyr for delingssaker etter jordlova

2 000
(+ gebyr pbl)

Makspris 2 000,-

Handsamingssatsar for konsesjonssaker: 3 promille av første 1 mill. av kjøpesummen + 2 promille av overskytande sum minste sats:

5 000,00

Makspris 5 000,-

Utleige av fjelloppsyn: pr dag

3 220,00

 

Utleige av fjelloppsyn: pr mnd

64 250,00

 

Utleige av fjelloppsyn: pr veke

16 250,00