Semesteravgift hausten 2018

Kulturskuletilbod Avgift pr.semester
Instrumentopplæring individuell 1 960
Samspelgruppe 1 380
Instrumentleige    387

Det vert gjeve 25% syskenmoderasjon.
OBS: For å vere sikker på å oppnå syskenrabatt, må sysken vere registrert på den same føresette!