Kulturprisen kan gå til enkeltpersonar eller organisasjonar som gjer ein innsats gjennom kulturelle uttrykk eller innsats innan idrett. Forslaget skal vera skriftleg og innehalde ei grunngjeving for vedkomande kandidat.

Forslag kan sendast på dette skjemaet:  Elektronisk skjema, kultur – forslag, kandidat til kommunen sin kulturpris

Du kan også sende forslag til e-post postmottak@luster kommune.no eller pr. post til Luster kommune, p.b. 77, 6866 Gaupne.

Meir info: Perdy Hesjevoll epost: perdy.hesjevoll@luster.kommune.no

Her kan du lese kven som har fått kulturprisen tidlegare