Vallokala i Luster kommune er:

  • Skjolden, Fjordstova kl. 09.00-19.00

  • Gaupne, idrettshallen kl. 09.00-20.00

  • Hafslo, samfunnssalen kl. 09.00-19.00

På valdagen kan du berre stemme i den kommunen du er manntalsførd.

Du finn informasjon om korleis du røystar på valg.no