Oppdragsgjevar skal bestilla kaiplass hjå Teknisk drift.

Kaiavgifter 2018
Artikkel Pris
Anløps- og kaiavgift pr.døgn (samanslege) 265,-
Lossing/lasting pr. tonn 7,-
Opplagsavgift: pr. m2/pr. døgn i inntil 2 mnd. 2,-
Opplag meir enn 2 mnd. kan avtalast
Pris for langtidsleige, utover 2 mnd: pr m2/pr døgn 1,-

For lagring og lossing av tømmer er det ein eigen avtale med pris pr m3