I jaktåret 2019 vart det skote 538 hjort i Luster Kommune, fordelt på 87 hannkalvar, 77 hokalvar, 77 spissbukkar, 59 ungkoller, 123 vaksne bukkar og 115 vaksne koller.
Dette er det tredje høgaste fellingstalet på hjort i kommunen,  og er på same nivå som i år 2018.

Det er gledeleg å sjå at stadig større andel av skotne hjort er kalv og ungdyr. Dette fordi me ynskjer å ta vare på eldre koller og eldre bukkar i bestanden.  

jaktaaret2019.png

Det vart også felt 2 rådyr og 4 elg i kommunen under jakta.

For meir statistikk kan ein gå inn på www.hjorteviltregisteret.no der all jaktstatistikk er publisert. Etterkvart kjem også setthjort registreringar her.