Droner blir stadig meir populære blant folk som ynskjer å fange unike bilde og videoar frå lufta. Det er viktig å være klar over at det er regler for kvar og når droner kan nyttast, spesielt i naturvernområde og andre sensitive stader.

For meir informasjon, kart  og reglar om å fly droner i naturen, gå inn på https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/vernet-natur/regler-for-droner-i-naturen/
Ellers finn du alle reglar og lover på https://luftfartstilsynet.no/droner/

Bilete som illustrerer reglane for bruk av drone. Brot på desse reglane kan resultere i bøter, fengsel og beslag av drona.
Droneregler 2023 WEB.jpg