"En ny versjon av passet kom 19. oktober, og nasjonalt ID-kort kom 30. november.
 

Bakgrunn

Samfunnet har behov for at innbyggerne har en effektiv og sikker måte å dokumentere identiteten sin på. Det er med på å forebygge ID-misbruk og alvorlig kriminalitet som arbeidslivskriminalitet, menneskehandel og terror.
 

Nye pass

Selv om det er kommet nye pass, er det ikke nødvendig for de som har gyldig pass å søke om et nytt. Disse passene er gyldig til utløpsdato, og er gode og sikre reisedokumenter

Nasjonalt ID-kort

Det er frivillig å søke om et nasjonalt ID-kort. Publikum kan bestille time på politiet.no for å søke om nasjonalt ID-kort, på samme måte som for pass. Man vil kunne søke om nasjonalt IDkort på alle pass- og ID-kontorer i Norge. Det nasjonale ID-kortet er et identitetsbevis som innbyggerne kan bruke når de har behov for å legitimere seg. Det er et like sikkert identitetsbevis som det norske passet, og det er bare politiet som utsteder kortet. Det er foreløpig bare norske statsborgere som kan søke om ID-kort.
 

To varianter

Det er to varianter av det nasjonale ID-kortet. Ett med reiserett og ett uten reiserett. Nasjonalt ID-kort med reiserett kan brukes som legitimasjon, og som et reisedokument når man skal reise til EØS-landene og Sveits. Nasjonalt ID-kort uten reiserett kan kun brukes som legitimasjon. Personer som av ulike grunner ikke får utstedt pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett, eller som ikke ønsker et ID-kort med reiserett, kan søke om ID-kort uten reiserett.
 
Nasjonalt ID-kort.JPG
Pass - nytt 2021.JPG

Kontrollveiledere

Kontrollveiledere for å kontrollere nye pass og ID-kort ligger på våre hjemmesider. Status og verifikasjonstjeneste Statustjeneste for norske pass og ID-kort og verifikasjonstjeneste for sertifikater (eMRTD) vil bli lansert våren 2021."