Gebyr for graving i kommunal veg er kr. 2 000,-
Gebyret dekker eventuell synfaring, verifisering og handsaming av dokumentasjon.