Stortinget har vedteke at familiar med 3 barnehagebarn eller fleire, skal ha gratis barnehageplass for det 3. barnet eller fleire frå 1. august 2023. 
Ingen treng melde frå, då det blir ordna automatisk i faktureringa.

https://www.luster.kommune.no/soekja-endra-eller-seia-opp-barnehageplass.554218.nn.html