Det er ope på rådhuset måndag 14. aug kl. 9-13.30, elles alle kvardagar kl. 9-15. Du kan også stemme rundt i bygdene, på institusjonar og heime (om du er sjuk).
Sjå informasjon og opningstidene for førehandsstemminga: https://www.luster.kommune.no/foerehandsstemming.6608186-157426.html