Kundar som ikkje tingar ny fastprisavtale blir ført over på avtalen Lustrakraft – Timespot frå 1.oktober 2023.

Meir informasjon på www.lusterenergi.no eller ring 57682900.