Sentrale myndigheiter tilrår alle kommunar  å etablere ein politisk frivilligheitserklæring.

Ei frivilligheitserklæring skal representere Luster kommune sin frivilligheitspolitikk og innehalde grunnleggande prinsipp og overordna målsetting for kommunen sitt samspel med frivillig sektor.

Målet med erklæringa er å gje eit fundament for eit forutsigbart og konstruktivt samspel mellom partane.

Som del av arbeidet med Frivilligheitserklæring inviterte kommunen til kveldskonferanse hausten 2022 for å få innspel frå frå organisasjonane. Det vart gjennomført kafedialog der organisasjonane kom med innspel som beskriv eigne utfordringar og ressursar samt kommunen sin rolle som tilretteleggjar i samarbeid og kontakt med frivilligheita

Bilete frå kveldskonferansen

Rapport frå kveldskonferansen

Underskriven avtale mellom Luster kommune og Frivillighet Norge

Kartlegging av frivillige organisasjonar i Luster kommune

 


Lag og organisasjonar blei invitert til å bli med på ei digital kartleggingsundersøking. 
Alle som svara var med i trekking av premie på  kr 1000 kr og kommunen delte ut 3 premiar 
Vinnarane er: 

 395793800  710209164480406  2348054607087572928 n