Fakturert av Faktura gjeld Meir info
Kommunen

om faktura frå kommunen

Forfall 20.04 og 20.10

Kommunen Eigedomsskatt Forfall 15.04 og 15.09
Simas Renovasjons- og slamgebyr om faktura frå Simas